ZRANENÍ HRÁČI

Erik Smolka
odhadovaná doba liečenia: cca. 10 dní